II. Rákóczi Ferenc által veretett dukátok1

Körmöcbánya Nagybánya Kolozsvár
1 1704 – H 1521.; ÉH 1124. 4 1704 – H 1522.; ÉH 1125.  
2 1705 – H 1521.; ÉH 1124. 5 1705 – H 1522.; ÉH 1125. 7 1705 – R 2.; H 829.; ÉH III. 524.
1706 1706 1706
3 1707 – H 1521.; ÉH 1124. 6 1707 – H 1523. 8 1707 –

Rövidítések:

H
Huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München, 1979
ÉH
Unger Emil: Magyar éremhatározó I-II. Budapest, 1974-1976
ÉH III.
Unger Emil: Magyar éremhatározó III. Erdély. Helyi pénzek. Magánpénzek. Melléktartományok. Szlavónia. Budapest, 1976
R
Resch, Adoph: Siebenbürgische Münzen und Medailllen von 1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 1901

Körmöcbányai veretek:

1 1704 K – B (H 1521.; ÉH 1124.) MON : NOV : – AVR : R : HVNG : / · PATRONA · – · HUNG : 1704 ·
2 1705 K – B (H 1521.; ÉH 1124.) MON : NOV · – · AVR : R : HVNG : / · PATRONA · – · HUNG · 1705
3 1707 K – B (H 1521.; ÉH 1124.) · MON : NOV : – AVR : R · HVNG : / · PATRONA · – · HUN · 1707 ·

Mindhárom évjárat címerpajzsa és egész felépítése a körmöcbányai ezüstforintok mintájára készült, azonban sima keretvonalakkal és függőleges vonalkákkal díszített pólyákkal, középen gyöngyszemmel. A pénzverdére utaló verdejegyek írott nagybetűi eltérnek az összes többi verdejegy betűképétől. A hátlapon Mária és a kisded látható holdsarlón, fejüket dicsfény övezi – lángnyelv és sugárkoszorú nélkül.

Az előlapi körirat feloldása: Moneta nova aurea regni Hungariae, azaz: „Magyarország új aranypénze”, a hátlap feliratának (Patrona Hungariae) jelentése: „Magyarország patrónája”.

Nagybányai veretek:

4 1704 N – B (H 1522.; ÉH 1125.) MONETA · NOVA · AVREA · REG · HVNGA · / REGINA · PATRONA · HVNGARIAE · 1704 ·
5 1705 N – B (H 1522.; ÉH 1125.) MONETA · NOVA · AVREA · REG · HVNGA · / REGINA · PATRONA · HVNGARIAE · 1705 ·

Az 1704-es és 1705-ös nagybányai dukát titkos ponttal ellátott címerábrázolása teljesen eltérő a többitől. A címer körüli díszítés nem olyan gazdag, mint a körmöci aranyaké.

Az előlapon a korona alatti kettős osztatú, íves országcímert kartus, barokk ráma keretezi, kétoldalt verdejegy (N–B) és rozetta látható. A kerektalpú címerpajzs oldalt befelé, fent kifelé köralakban ívelt, a határoló vonal egyszerű. A pólyák szegélyezettek, belül minden második rusztikus felületű, pontozottan díszített, csakúgy, mint a halmok. A nyitott korona barokkosan stilizált, az abroncsot (szalagot) háromszögű párta díszíti. A párta háromszögű ékei és a pántok gyöngysorral burkoltak, fent középen kisméretű gömbön apró kereszt van. A párta ékkőidomainak levelei három-, illetve négytagúak.

A hátlapon a holdkaréjon ülő, lángnyelvekkel díszített sugárkoszorúval övezett Madonna látható, jobbján az országalmát tartó gyermek Jézussal, bal kezében jogar. A Madonna fején dicsfénnyel övezett nyitott korona van, a kis Jézus fejét szintén dicsfény övezi.

Az előlapi körirat feloldása: Moneta nova aurea regni Hungariae, azaz: „Magyarország új aranypénze”, a hátlap feliratának (Regina Patrona Hungariae) jelentése: „Magyarország királynéja, patrónája”. Először II. Rákóczi Ferenc pénzén jelenik meg a Magyarország királynéja Mária-titulus, amely nem csak Szent István ország-felajánlására utal Regnum Marianum, hanem Mária megkoronázására (hüperdulia) is Mária megkoronázása, arra megkülönböztetett vallásos tiszteletre is, amely a gens hungaricára, a magyar szellemi nemzetre Gens hungarica annyira jellemző.

6 1707 N – B (H 1523.) · MON · NOVA · – · AVR · R : HVN · / · PATRONA · – · HUNG · 1707 ·

Az 1707-es nagybányai veret címerének és koronájának formája a körmöcbányai veretekéhez hasonló: előlapja csaknem megegyezik a körmöcbányai ezüstforintok felépítésével.

Kolozsvári veretek:

7 1705 K – V (R 2.; H 829.; ÉH III. 524.) MONETA NOVA AVREA TRANS : / TANDEM OPRESSA RESVRGET · 17 – 05

Az előlapon az erdélyi címer látható, szívpajzsán a Rákóczi-címerrel. A hátlapon hármas halomból pálmafa emelkedik ki, oldalán K – V és 17 – 05 ·. Az előlapi körirat (Moneta nova aurea Transilvaniae) jelentése: „Erdély új aranypénze”, a hátoldali köriraté (Tandem opressa resurget): „Az elnyomott végre feltámad”.

8 1707 K V (R – ; H – ; ÉH III. –) FRAN . II . D . G . S . R . I . ET TRANSYLV . PRINC . RAKOCZI . / PAR . REGN . HVNG . DOM – ET SICVL . COM : 1707 .

Előlapján II. Rákóczi Ferenc fejedelem balra néző süveges mellképe látható, kezében jogarral. A hátlapján a korona alatt ovális pajzsban Erdély címere, szívpajzsban a Rákóczi-címer. A címer alatt a kartusban KV verdejegy.

Az előlapi körirat feloldása: Rakoczi Franciscus II. Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps, azaz: „II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély hercege (fejedelme)”. A hátlap feliratának feloldása: Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, azaz: „Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja”.

Ez az egyetlen pénzt, amelyen II. Rákóczi Ferenc képmása látható, erdélyi fejedelemként verette 1707-ben, Kolozsváron. Csupán három példány készült belőlük, amelyek közül kettőt bemutatásként elküldtek a fejedelemnek, aki nemtetszéssel fogadta a vereteket. Elrendelte, hogy a harmadik példányt is küldjék el neki, és ne készítsenek további vereteket, sőt a verőszerszámokat is megsemmisíttette. A három próbaveretből egy a Szivák-hagyatékból a Nemzeti Múzeum Éremtárába került, egy a berlini éremtárban van, egy pedig lappang.


Források

  1. A képek forrásai: Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár „B” Gyűjtemény: http://hnm.hu/hu/gyujtemenyek/coins-collection/eremtar-b-gyujtemeny; Nudelman árverési katalógusok: http://numismatica.hu/index.php/hu/erem-boengesz/katalogusaink; Heritage Auctions, Inc. (NumusBids, LLC, The Online Auction Portal): http://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=613&lot=30163; Pannonia Terra Numizmatika árverési katalógusai: http://www.pannoniaterra.hu/aukcio-valaszto