Az érmeképek leírása

A – ELŐLAP

A gyöngysor-szegélyen (B) belül, köriratban a MONETA · NOVA · AVREA · REG · HVNGA · felirat (A Magyar Királyság új aranypénze) (C) olvasható. Az érme külső és belső részét gyöngyökből álló körvonal (D) választja el (amely a koronaábrázolásnál megszakad).

Az érme belső részén a korona alatti kettős osztatú, íves országcímert kartus, barokk ráma (E) keretezi, kétoldalt verdejegy (N–B) és rozetta (J) látható. A kerektalpú címerpajzs oldalt befelé, fent kifelé köralakban ívelt, a határoló vonal (F) egyszerű. A pólyák szegélyezettek, belül minden második rusztikus felületű, pontozottan díszített) (G), csakúgy, mint a halmok (H).

A nyitott korona barokkosan stilizált, az abroncsot (szalagot) háromszögű párta díszíti. A párta háromszögű ékei és a pántok gyöngysorral burkoltak, fent középen kisméretű gömbön apró kereszt van. A párta ékkőidomainak levelei három-, illetve négytagúak.

B – HÁTLAP

A gyöngysor-szegélyen (B) belül, köriratban a REGINA · PATRONA · HVNGARIAE · 1706 felirat (Mennyei királynő, Magyarország patrónája) (C) olvasható. Az érme külső és belső részét gyöngyökből álló körvonal (D) választja el (amely a koronaábrázolásnál megszakad). Az érme belső részén a holdkaréjon (F) ülő, lángnyelvekkel díszített sugárkoszorúval övezett (E) Madonna látható, jobbján az országalmát tartó gyermek Jézussal, bal kezében jogar. A Madonna fején dicsfénnyel övezett nyitott korona van, a kis Jézus fejét szintén dicsfény övezi.