Források, válogatott irodalom

Válogatás a weblap elkészítéséhez felhasznált forrásmunkák közül:

 • A Rákóczi-szabadságharc. (Szerk.: R Várkonyi Ágnes – Kis Domokos Dániel) Budapest, 2004
 • A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I-II. (Szerk.: Tamás Edit) Sárospatak, 2003
 • Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Kassa, 1943
 • Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében. Budapest, 1944
 • Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Budapest, 1977
 • Bálint Sándor – Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest, 1994
 • Barna Gábor: Búcsújárók. Kölcsönhatások a magyar és más európai vallási kultúrákbam. Budapest, 2001
 • Ákoshegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc pénzei – I. rész. Érem 1974. 2. sz.
 • Ákoshegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc pénzei – II. rész. Érem 1975. 1. sz.
 • Ákoshegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek pontértékelése. Érem 1976. 1. sz.
 • Ákoshegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek modern hamisításai. Érem 1977. 1. sz.
 • Ákoshegyi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc pénzeinek egykori hamisításai. Érem 1977. 2. sz.
 • Bánkúti Imre: II. Rákóczi Ferenc rézpénzeinek gazdasági és társadalmi vonatkozásai. Numizmatikai Közlöny 1979-1980. (78-79. évf.) 77-79.
 • Balogh Béla – Oszóczki Kálmán: Bányászat és pénzverés a Gutin alatt. Miskolc – Rudabánya, 2001
 • Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái, 1703-1700. Budapest, 1991
 • Falvay Károly: Boldogasszony. A női szerep a magyar hitvilág tükrében. Budapest, 2001
 • Garami Erika: Pénztörténet. Budapest, 2007
 • Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711. Budapest, 2009
 • Gedai István: Pénztörténeti kérdések Szent László korában. In Magyar Kálmán (szerk.): Megemlékezés Szent László királyról. Nemzeti ünnepeink I. Kaposvár, 1992. 19–23.
 • Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Budapest, 2008
 • Herinek Ludwig: Österreichische Münzprägungen von 1740–1969. Wien, 1970
 • Herinek Ludwig: Österreichische Münzprägungen von 1657–1740. Wien, 1972
 • Herinek Ludwig: Österreichische Münzprägungen von 1592–1657. Wien, 1984
 • Heritage Auctions, Inc. (NumusBids, LLC, The Online Auction Portal): http://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=613&lot=30163
 • Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000–1325. Budapest, 1916
 • Huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München, 1979
 • Iványosi-Szabó Tibor: A rézpénz forgalmának és értékváltozásának alakulása a Rákóczi-szabadságharc idején. Numizmatikai Közlöny 1977-1978. (76-77. évf.) 95-104.
 • Kotán Richárd: A Rákóczi-szabadságharc pénzei. In Numizmatikai előadássorozat, Szivák Imre emlékülés: https://www.youtube.com/watch?v=mvop-W6i-Tc
 • Köpeczi Béla: Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből. Budapest, 2004
 • Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1976
 • Kőhegyi Mihály: Károlyi Sándor levele a réz monetáról. Érem 1989. 2. sz.
 • Lakos János: Rákóczi verdejegy nélküli veretei. Érem 1956. 4. sz.
 • Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár „B” Gyűjtemény: http://hnm.hu/hu/gyujtemenyek/coins-collection/eremtar-b-gyujtemeny
 • Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc 1676-1735. I-III. kötet. Budapest, 1907-1910
 • Nudelman árverési katalógusok: http://numismatica.hu/index.php/hu/erem-boengesz/katalogusaink
 • Pallos Lajos – Torbágyi Melinda – Tóth Csaba: A magyar pénz története. A kezdetektől napjainkig. Budapest, 2012
 • Pannonia Terra Numizmatika árverési katalógusai: http://www.pannoniaterra.hu/aukcio-valaszto
 • Pohl Artur: Hunyadi Mátyás birodalmának ezüstpénzei 1458–1490. Budapest, 1972
 • Pohl Artur: Ungarische Goldgulden des Mittelalters 1325–1540. Graz, 1974
 • Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar pénzverése. Budapest, 1982
 • Rákóczi Ferenc: Vallomások. Emlékiratok. (Szerkesztés, jegyzetek, utószó: Hopp Lajos, Szepes Erika, Vas István) Budapest 1979.
 • II. Rákóczi Ferenc pénzverésének gazdasági háttere. Numizmatikai Közlöny 1983-1984. (82-83. évf.) 61-63.
 • Resch, Adoph: Siebenbürgische Münzen und Medailllen von 1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 1901
 • Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár I. Árpádházi királyok kora. Budapest, 1899
 • Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár II. Vegyesházi királyok kora. Budapest, 1907
 • Schlattner Jenő: A Rákóczi pénzek verdehelyének megállapítása közvetett úton, a kartus alapján. Érem 1963. 24. sz.
 • Schlattner Jenő: A Rákóczi pénzek verdehelyének megállapítása közvetett úton, a címer és korona  jellegzetes alakjai alapján. Érem 1963. 26. sz.
 • Schlattner Jenő: A kuruckori pénzek Madonnái. Érem 1965. 33.-34. sz.
 • Schlattner Jenő: Kuruckori pénzek betűinek, számainak, rozettáinak alakjai. Érem 1968. 45-46. sz.
 • Soós Ferenc: PATRONA HUNGARIAE a magyar pénzeken. Éremtani Lapok 1995. December (34. szám) 3–12.
 • Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei. Budapest, 2014
 • Szentgáli Károly: II. Rákóczi Ferenc pénzei. Érem 1922. 1. sz.
 • Temesvári Jenő: A Rákóczi-rézpénzek kibocsátása és forgalmuk megszűnése 1704-1711. Éremtani Lapok 2004.október 87. szám 9-11. p.
 • Temesvári Jenő: I. Lipót nevét viselő pénzek, amelyeket a függetlenségi harc céljaira vertek. Éremtani Lapok 2004. december 88. szám 14-17. p.
 • Temesvári Jenő: A kuruc kor érmészete II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Első rész). Éremtani Lapok 2005. április 90. szám 3-8. p.
 • Temesvári Jenő: A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Második rész). Éremtani Lapok 2005. június 91. szám 16-20. p.
 • Temesvári Jenő: A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Harmadik rész). Éremtani Lapok 2005. augusztus 92. szám 3-10. p.
 • Temesvári Jenő: A kuruc kor érmészete. II. Rákóczi Ferenc pénzverése (Negyedik rész). Éremtani Lapok 2005. október 93. szám 3-10. p.
 • Temesvári Jenő: A múlt hírei, Zweig János naplója. (Rákóczi pénzverésével kapcsolatos adalékok). Éremtani Lapok 2006. február 95. szám 22-25. p.
 • Unger Emil: Magyar éremhatározó I-II. Budapest, 1974-1976
 • Unger Emil: Magyar éremhatározó III. Erdély. Helyi pénzek. Magánpénzek. Melléktartományok. Szlavónia. Budapest, 1976

Katalógusok

CNH I.
Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár I. Árpádházi királyok kora. Budapest, 1899
CNH II.
Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár II. Vegyesházi királyok kora. Budapest, 1907
H
Huszár, Lajos: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München, 1979
ÉH
Unger Emil: Magyar éremhatározó I-II. Budapest, 1974, 1976
ÉH III.
Unger Emil: Magyar éremhatározó III. Erdély. Helyi pénzek. Magánpénzek. Melléktartományok. Szlavónia. Budapest, 1976
R
Resch, Adoph: Siebenbürgische Münzen und Medailllen von 1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 1901